Kompleksowa obsługa dotacji  unijnych – od pomysłu do przemysłu 

Naszym priorytetem jest rozwój oraz umacnianie pozycji rynkowej naszych Klientów

Dlaczego warto z nami wspópracować ?

ekspert doświadczenie

Doświadczenie

Udziałowcami i współpracownikami firmy są eksperci posiadający ponad 30 lat praktyki zawodowej w biznesie, w tym 18 lat w konsultingu, w polskich i międzynarodowych firmach.

people icons with colorful dialog speech bubbles

Interdyscyplinarność

Posiadamy bardzo dobrą znajomość zagadnień w różnych obszarach biznesowych. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na nowe technologie, projekty B+R, OZE, ICT.

01

Innowacje

Posiadamy dużą wiedzę na temat zagadnień związanych z innowacyjnością oraz komercjalizacją technologii. Jesteśmy praktykami – wiemy jak realizować innowacyjne projekty w przedsiębiorstwach. 

%
Skuteczności
+
zadowolonych klientów
+
mln zł dotacji
+
lat doradztwa

Nasze usługi

Analiza projektowa

Analiza projektowa pozwala na rzetelną ocenę merytoryczną projektu. Przeprowadzenie szczegółowej analizy, w tym m.in. weryfikacji istniejących pomysłów oraz założeń projektowych, diagnozy innowacyjności pozwala uściślić koncepcję oraz realnie ocenić szanse uzyskania finansowania projektu.

Dokumentacja

Kompleksowa obsługa projektu obejmuje konsultacje na etapie dostosowania założeń projektu do wymagań konkursowych, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami oraz doradztwo na etapie oceny i podpisywania umowy o dofinansowanie.

Rozliczenie projektu

Nasza obsługa obejmuje koordynację działań oraz rozliczanie projektu, monitoring harmonogramu, weryfikację zgodności z wymaganiami umowy o dofinansowanie, przygotowanie wniosków o płatność, opracowanie zamówień konkursowych oraz przygotowanie do kontroli projektu.

Obszary specjalizacji

Projekty B+R

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

INNOWACJE MŚP

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. Wzrost konkurencyjności MŚP.

OZE

Dotacje związane z zielonymi technologiami. Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

PROMOCJA MŚP

Dotacje na umiędzynarodowienie działalności firmy.

ICT

Dotacje na projekty IT - e-usługi, e-zdrowie, cyfryzacja i informatyzacja.

START UP

Finansowanie projektów we wczesnej fazie rozwoju.

Potrzebujesz informacji?

Jeżeli potrzebujesz środków na nowe projekty rozwojowe w swojej firmie, to skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać wsparcie.

Kilka faktów na temat dotacji

Napisanie wniosku wymaga skupienia i otwarcia się na wiedzę. Jednak poświęcenie czasu w celu gruntownego zaznajomienia się z wytycznymi, regulaminami, instrukcjami wypełniania wniosków i przepisami prawa z całą pewnością zaprocentuje.

Dotacja to tak naprawdę tylko część wartości projektu i bez aktywnego udziału przedsiębiorcy będzie on niemożliwy do zrealizowania. W rzeczywistości każdy wnioskodawca dokłada się finansowo do swojej inwestycji poprzez tzw. wkład własny, zależny od konkursu, do którego zgłasza swój projekt. Ponosząc część kosztów można bardziej świadomie przemyśleć swoje przedsięwzięcie i dopracować go w najdrobniejszych szczegółach.

Projekty badawczo-rozwojowe to dominujący typ projektów w ostatnim rozdaniu funduszy unijnych. O powodzeniu w ubieganiu się o te dotacje decyduje głównie czynnik innowacyjności projektu oraz potencjał ekonomiczny, czyli szanse rynkowe nowych produktów lub usług. Dlatego szanse przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z unijnego wsparcia wcale nie są mniejsze, niż firm, które już pozyskały dotacje.

Nasz Blog

dofinansowanie dotacja

Diagnoza projektu

Wstępna diagnoza projektu jest kluczowym etapem przygotowań do jego realizacji. Pozwala zweryfikować poprawność założeń projektu oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Czytaj dalej
Obsługa Funduszy Unijnych

Analiza Kryteriów

 Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych. Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet,

Czytaj dalej

Aktualne dotacje

Share on email