Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Rozwój startupów

Przedsięwzięcia startupów utworzonych w ramach Platform startowych (poddziałanie 1.1.1 Programu Polska Wschodnia).
Termin naboru: 04.01.2022 – 19.05.2022.

Preselekcja innowacyjnych projektów

rozliczenie dotacji

Każde przedsiębiorstwo, które zamierza skorzystać z dotacji niezależnie od tego czy są to projekty inwestycje, wsparcie działań B+R, czy też dotacje na ochronę środowiska powinno odpowiednio przygotować się do procesu aplikowania zarówno od strony formalno-prawnej jak i merytorycznej. Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią, zwłaszcza że w nowej perspektywie na bezpośrednie dotacje będą mogły […]

Analiza Kryteriów

Obsługa Funduszy Unijnych

 Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych. Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet, itd. Niestety najczęściej materiały źródłowe są dość skąpe, zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw a cała wiedza o planowanym projekcie mieści się w głowie właściciela firmy. Może zatem zaistnieć taka sytuacja, […]

Wsparcie infrastruktury do ładowania

Electric car at charging station

Projekty polegające na budowie lub przebudowie stacji ładowania pojazdów lub ogólnodostępnych stacji wodoru.

Termin naboru: 07.01.2022 – 31. 03.2022.