REACT-EU Łódzkiego

Worker grinding metal, metal grinding machine with sparks, metal sawing

Działanie 13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego.
Terminy naboru: od 07.09.2022 do 28.09.2022.

Startuj z Mazowsza

Startuj z Mazowsza

IV edycja konkursu “Startuj z Mazowsza” dla mazowieckich start-upów.
Termin naboru: do 14 lipca 2022 r.

Diagnoza projektu

dofinansowanie dotacja

Wstępna diagnoza projektu jest kluczowym etapem przygotowań do jego realizacji. Pozwala zweryfikować poprawność założeń projektu oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Wytrzymałe MŚP

Wytrzymałe MŚP

Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego.
Terminy naboru: od 26.04.2022 do 28.04.2022.

Internacjonalizacja MŚP PO PW

Internacjonalizacja MŚP

Wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług MŚP działających na obszarze województw Polski Wschodniej.
Termin naboru: 05.05.2022-29.06.2022