Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Termin naboru: od 31 marca 2022 r. do 29 maja 2022 r.

Granty na Eurogranty

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach jednego z Programów UE.

Termin naboru: 01.04.2021-11.08.2022