Blog

Nasze artykuły

dofinansowanie dotacja

Diagnoza projektu

Wstępna diagnoza projektu jest kluczowym etapem przygotowań do jego realizacji. Pozwala zweryfikować poprawność założeń projektu oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Czytaj dalej
Obsługa Funduszy Unijnych

Analiza Kryteriów

 Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych. Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet,

Czytaj dalej