Diagnoza projektu

dofinansowanie dotacja

Wstępna diagnoza projektu jest kluczowym etapem przygotowań do jego realizacji. Pozwala zweryfikować poprawność założeń projektu oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Preselekcja innowacyjnych projektów

rozliczenie dotacji

Każde przedsiębiorstwo, które zamierza skorzystać z dotacji niezależnie od tego czy są to projekty inwestycje, wsparcie działań B+R, czy też dotacje na ochronę środowiska powinno odpowiednio przygotować się do procesu aplikowania zarówno od strony formalno-prawnej jak i merytorycznej. Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią, zwłaszcza że w nowej perspektywie na bezpośrednie dotacje będą mogły […]

Analiza Kryteriów

Obsługa Funduszy Unijnych

 Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych. Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet, itd. Niestety najczęściej materiały źródłowe są dość skąpe, zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw a cała wiedza o planowanym projekcie mieści się w głowie właściciela firmy. Może zatem zaistnieć taka sytuacja, […]