Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Rozwój startupów

Przedsięwzięcia startupów utworzonych w ramach Platform startowych (poddziałanie 1.1.1 Programu Polska Wschodnia).
Termin naboru: 04.01.2022 – 19.05.2022.

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Termin naboru: od 31 marca 2022 r. do 29 maja 2022 r.

Granty na Eurogranty

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach jednego z Programów UE.

Termin naboru: 01.04.2021-11.08.2022

Wsparcie infrastruktury do ładowania

Electric car at charging station

Projekty polegające na budowie lub przebudowie stacji ładowania pojazdów lub ogólnodostępnych stacji wodoru.

Termin naboru: 07.01.2022 – 31. 03.2022.