Blog

Diagnoza projektu

Diagnoza projektu powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, ewentualnie informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet, itp. Niestety najczęściej materiały źródłowe są dość skąpe, zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw a cała wiedza o planowanym projekcie mieści się w głowie właściciela firmy. Może zatem zaistnieć taka sytuacja, że pewnych obszarów nie będzie można w pełni zdiagnozować, ponieważ przedsiębiorca nie prowadzi dokumentacji swojej działalności. Stąd tak ważne jest wcześniejsze zgromadzenie odpowiednich materiałów, gdyż od ich jakości zależeć będzie właściwy dobór optymalnego programu (ów) oraz ocena szans na uzyskanie wsparcia. 

dofinansowanie dotacja

Ocena szans uzyskania wsparcia

Wstępna analiza projektu sprowadza się głównie do zweryfikowania, czy wnioskodawca i jego projekt kwalifikują się do udzielenia dotacji w ramach danego konkursu. Jeżeli ocena wstępna jest pozytywna, poddawany zostaje ocenie merytorycznej, która przybiera zdecydowanie bardziej złożony charakter niż ocena wstępna, a dokonuje się jej na podstawie pogłębionej analizy projektu. 

Ocena merytoryczna projektu określa, w jakim stopniu kryteria merytoryczne danego programu/działania zostały spełnione, przy czym dotyczy to zarówno wymagań obligatoryjnych (ocena 0-1), jak i punktowych. Nie ma projektów, które idealnie w 100% wpisywałyby się w wytyczne konkursowe, co oznacza konieczność właściwego zdefiniowania koncepcji i dostosowania jej do wymogów jakie musi spełnić wniosek, aby zwiększyć jego szanse na dofinansowanie.

Potrzebujesz informacji?

Skontaktuj się z nami aby umówić się na bezpłatną konsultację!

Zadzwoń – 602 240 481

Inne Artykuły

dofinansowanie dotacja

Diagnoza projektu

Wstępna diagnoza projektu jest kluczowym etapem przygotowań do jego realizacji. Pozwala zweryfikować poprawność założeń projektu oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Czytaj dalej
Obsługa Funduszy Unijnych

Analiza Kryteriów

 Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych. Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet,

Czytaj dalej