Granty na Eurogranty

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach jednego z Programów UE. Termin naboru: 01.04.2021-11.08.2022

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym m.in.: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa, Single Market Programme.

Termin naboru: 01.04.2021-11.08.2022

Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?


Napisz do nas

Potrzebujesz środków na sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dotację!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach przygotowania Eurograntu finansowane będą m.in. następujące działania:

  • koszty usługi doradczej przygotowania projektu oraz opracowania studium wykonalności,
  • usługi związane z organizacją spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych,
  • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów,
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie?

  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 280 060 zł
  • Maksymalna intensywność wsparcia wynosi: 100 %
Share on email