Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth – Grant z Funduszy Norweskich

Projekty MŚP dotyczące wdrożenia na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań w obszarze wód śródlądowych, morskich. Termin naboru: 10.01.2022 – 31.03.2022.

Dofinansowanie na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich.

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegać będą projekty obejmujące działania prowadzące do wdrożenia na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Termin naboru: 10 stycznia – 31 marca 2022
Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz środków na sfinansowanie  swojego przedsiębiorstwa?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dotację!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach Schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” finansowane będą m.in. następujące wydatki:

  • inwestycyjne – m.in. maszyny i urządzenia,
    roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne, dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.
  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 2 mln euro.
  • Minimalny poziom dofinansowania – 200 tysięcy euro.
  • Maksymalna intensywność wsparcia wynosi: 80 %
Share on email