Internacjonalizacja MŚP PO PW

Wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług MŚP działających na obszarze województw Polski Wschodniej. Termin naboru: 05.05.2022-29.06.2022

Internacjonalizacja MŚP – dofinansowanie na promocję zagraniczną i udział w targach.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw Polski Wschodniej – warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 1.2 POPW – Internacjonalizacja MŚP  dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Termin naboru: 05.05.2022-29.06.2022
Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz środków na sfinansowanie  ekspansji zagranicznej?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dotację!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 finansowane będą m.in. następujące działania:

  • opracowanie oraz z przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP,
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 900 000,00 PLN
  • Maksymalna intensywność wsparcia wynosi: 85 %
Share on email