LIDER XIII – program dla młodych naukowców

Grant NCBiR dla młodych naukowców na realizację własnych prac badawczych. Termin: 23.05-30.06.2022

Dofinansowanie rozwoju kadry naukowej 

Celem Programu LIDER jest dofinansowanie młodych naukowców poprzez realizację badań aplikacyjnych i rozwojowych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Nie dotyczy. Brak ograniczenia tematycznego.

Termin naboru: 23 maja 2022 r. – 30 czerwca 2022 r.
Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

 

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dotację!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach Programu Lider 2022 finansowane będą m.in. następujące działania:

 • badania aplikacyjne
 • badania rozwojowe

Program Lider skierowany jest do: 

 • doktorantów,
 • nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia
  doktora,
 • osób posiadających stopień doktora, od uzyskania
  którego nie upłynęło 7 lat,
 • osób posiadających stopień doktora habilitowanego, pod
  warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7
  lat.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 1,5 mln PLN

Projekt musi być realizowany we współpracy z Jednostką, która
zatrudni Kierownika Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego.
Zespół badawczy:
– Kierownik projektu czyli Wnioskodawca
– Personel B+R
– podstawowy personel techniczny/pomocniczy

Share on email