Małopolska chmura edukacyjna

Działanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, RPO Małopolskiego. Terminy naboru: od 31.03.2022 do 27.04.2022.
Wsparcie edukacji technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) w ramach programu Małopolska chmura edukacyjna, RPO Małopolskiego

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie  zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych (TIK).

Termin naboru: od 31.03.2022 do 27.04.2022

Więcej informacji o konkursie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz wsparcia edukacji technologiami informacyjno-komunikacyjnymi ?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dofinansowanie można otrzymać na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna, w tym:

  • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
  • zajęcia prowadzone w formie on-line, kół naukowych według scenariuszy  wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne.

 

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR, tj. 457 550,00 PLN.

Minimalna wartość projektu 50 000 zł.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Share on email