Nowe technologie w zakresie energii

II konkurs NCBiR w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. Termin naboru: 01.04.2022 – 30.06.2022.

Program wsparcia nowych technologii w zakresie energii

Zakres tematyczny konkursu
 • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
 • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
 • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Termin naboru: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji o konkursie

Potrzebujesz informacji?

Poszukujecie Państwo źródeł sfinansowania prac B+R w zakresie produkcji energii z OZE?

Jeżeli tak, to prosimy o kontakt!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 • Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 9 miesięcy;
 • Faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji do 2 lat;
 • Faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Zakres tematyczny powinien obejmować następujące obszary:

 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T1 – Energetyka solarna,
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T5 – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych,
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T6 – Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:

 • Dla Fazy I – 100 tys. zł
 • Dla Fazy II – 15 mln zł
 • Dla Fazy III – 80 mln zł
Share on email