Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin naboru: od 31 marca 2022 r. do 29 maja 2022 r.

Nabór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Poddziałanie 6.1 „Premie dla młodych rolników”.

Pomoc w wysokości 150 000 zł bezzwrotnej premii na prowadzenie w gospodarstwi działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Pomoc przeznaczona jest dla młodych rolników do 40 roku życia, którzy rozpoczęli działalność związaną z rolnictwem nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku w programie.

Termin naboru: 31.03.2022 r. – 29.05.2022 r.
Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz środków na sfinansowanie  działalności rolniczej?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać premię!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

Na operacje związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 

Premią zostaną objęte koszty inwestycji w środki trwałe – min.70% kwoty pomocy:  

  • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych;
  • infrastruktura gospodarstwa, zagospodarowanie nieruchomości; 
  • zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. 

Pozostałe koszty – do 30% kwoty pomocy mogą zostać przeznaczone na środki do produkcji rolnej, pasze dla zwierząt, nawozy, paliwo rolnicze, środki ochrony roślin. 

 

Pomoc przyznawana jest osobie fizycznej, która m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • posiada kwalifikacje zawodowe w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia;
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i nie wcześniej niż  24 miesiące przed dniem złożenia tego wniosku. 

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 150 000 zł. 

Share on email