Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014–2020. Termin naboru: 28.02.2022 - 31.05.2022

Nabór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości do 250 tyś zł na podejmowanie przez ubezpieczonych w KRUS pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (ponad 400 kodów PKD).

Termin naboru: 28.02.2022 r. – 31.05.2022 r.
Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz środków na sfinansowanie  działalności pozarolniczej?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dotację!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

Na operacje związane z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • rozszerzenie przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Premią zostaną objęte koszty inwestycji w środki trwałe i inne związane z działalnością pozarolniczą, w tym:

 • modernizacja, wyposażenie lub zagospodarowanie nieruchomości,
 • zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, 
 • zakup samochodu osobowego – do 50% kwoty pomocy,
 • koszty utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

Stałe miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, które zostanie
wskazane w CEIDG musi znajdować się w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej lub;
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub;
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Pomoc przyznawana jest osobie fizycznej, która m.in.:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

O pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci, którzy uzyskali pomoc w ramach operacji typu:

 • „Premie dla młodych rolników”;
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest  od utworzonych miejsc pracy:

 • 150 000 zł – min. 1 miejsce pracy;
 • 200 000 zł – min. 2 miejsca pracy;
 • 250 000 zł – min. 3 miejsca pracy.
Share on email