Administrator serwisu www.nowact.pl – Now-Act Consulting Sp. z o.o.,  przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności swoich Użytkowników. Mając na uwadze poszanowanie prywatności każdego Użytkownika pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Odwiedzając stronę https://dotacje.nowact.pl/ Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe zapisy.

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej https://dotacje.nowact.pl/

1. Niniejsza Polityka prywatności razem z Regulaminem dostępnym na stronie https://dotacje.nowact.pl/ łącznie stanowią „Warunki” sprzedaży produktów w sklepie internetowym https://nowact.pl/

2. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Serwisu https://dotacje.nowact.pl/ jest  Now-Act Consulting Sp z o.o. W ramach świadczenia Usługi Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych oznaczonych w Serwisie jako niezbędne do świadczenia Usługi uniemożliwi ich świadczenie.

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych.

5. Administrator wyróżnia następujące rodzaje przetwarzanych danych:

  • Dane dotyczące aktywności Użytkowników na stronie https://dotacje.nowact.pl/ wraz z plikami cookies. Są to między innymi informacje o używanych przez Użytkowników systemach operacyjnych, przeglądarkach, rozdzielczościach, liczbie i źródłach ich odwiedzin i czasie spędzonym w witrynie. Dane te mogą być wykorzystywane do mierzenia sposobu wykorzystania witryny i jej optymalizacji w tym podwyższania poziomu jej użyteczności.
  • Dane związane z realizacją składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.nowact.pl  – jako, że przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia, a następnie realizacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • Dane związane z rozpatrywaniem składanych reklamacji bądź oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na jako sprzedającym, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi lub z regulacjami dotyczącymi praw konsumenta;
  • Dane związane z obsługą zapytań które możesz do nas kierować w związku z zamówieniem w sklepie internetowym www.nowact.pl – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Agnieszka Chmiel Belfino Design; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość udzielania odpowiedzi na kierowane do nas zgłoszenia;
  • Dane, które związane są z obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Agnieszka Chmiel Belfino Design jako na sprzedającym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO;

Dane wymagane w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.nowact.ploznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.

6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

8. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora.

10. Polityka prywatności może ulegać zmianom. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.nowact.pl, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.

Informacja o Cookies:

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie przepisów art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, najczęściej mające postać krótkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszego Serwisu. Przykładem urządzenia końcowego Użytkownika jest komputer (np. stacjonarny, laptop, tablet) lub inne urządzenie przenośne (np. smartfon).

Pliki cookies zawierają w szczególności informacje o stronach/podstronach internetowych naszego Serwisu, które odwiedził Użytkownik, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. Te informacje pozwalają naszemu Serwisowi i nam jako jego administratorowi, zapamiętywać preferencje Użytkownika i dostosowywać Serwis do jego indywidualnych potrzeb.

Nasz Serwis nie zbiera i nie przechowuje w sposób automatyczny żadnych danych informatycznych umożliwiających identyfikację Użytkownika, poza danymi zawartymi w plikach cookies.

Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookies stosowanymi na stronach Serwisu jego Użytkownicy mogą zarządzać dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik może usunąć pliki cookies, wcześniej zapisane przez nasz Serwis w jego urządzeniu końcowym (zob. punkt „Czym są pliki cookies?”), za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies, w tym przez nasz Serwis, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże ci Użytkownicy, którzy nie wyrażają na to swej zgody, mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej tak, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, Użytkownik powinien poszukiwać na stronach podmiotów udostępniających to oprogramowanie (przeglądarki internetowe).

Dla przykładu, w przeglądarce:

– Mozilla Firefox:

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje Użytkownikowi możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych plików cookies poszczególnych witryn.

– Microsoft Internet Explorer:

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

– Google Chrome

W menu dostępnym w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości usunięcia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

– Apple Safari

W menu przeglądarki wybierz „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”. Tam dostępne są liczne opcje dotyczące plików cookies.

Użytkownik powinien jednak mieć na uwadze, że zastosowane przez niego wyłączenia lub ograniczenia w zakresie obsługiwania plików cookies przez jego przeglądarkę internetową mogą skutkować brakiem dostępu do określonych funkcjonalności naszego Serwisu. W przypadku pytań lub problemów w tym zakresie prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdą Państwo w Regulaminie naszego Serwisu oraz w zakładce Kontakt.

W jakim celu stosujemy pliki cookies?

Jak już wyżej zasygnalizowaliśmy, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki cookies, aby jak najlepiej dostosować jego zawartość, w tym treść, do preferencji danego Użytkownika.

Pliki cookies pozwalają nam również opracowywać tzw. statystyki odwiedzin (oczywiście anonimowych!), dzięki którym dowiadujemy się, w jaki sposób Użytkownicy korzystali z naszego Serwisu, a to z kolei pozwala nam stwierdzić, w jakim kierunku powinniśmy dalej rozwijać nasz Serwis.

Stosowanie przez nas plików cookies pozwala Użytkownikom sprawnie poruszać się w obrębie naszego Serwisu, zwłaszcza po zalogowaniu, ponieważ nie muszą oni wpisywać za każdym razem swojego loginu i hasła na kolejnych podstronach Serwisu.

Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystujemy?

W naszym Serwisie stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

– „sesyjne”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony naszego Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

– „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach „stałych” plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

Pliki cookies stosowane przez nasz Serwis mogą być wykorzystywane także przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz podmioty, które tworzą, na zlecenie Serwisu, anonimowe statystyki odwiedzin.