REACT-EU Łódzkiego

Działanie 13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego. Terminy naboru: od 07.09.2022 do 28.09.2022.
Wsparcie na trwałą odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy poprzez działania przyczyniające się do podniesienia jego konkurencyjności.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych MŚP w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych) realizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Termin naboru: od 07.09.2022 do 28.09.2022

Więcej informacji o konkursie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz wsparcia działalności?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach działania 13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw województwa łódzkiego dofinansowanie można otrzymać na:  

  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu (w tym sprzętu teleinformatycznego) i urządzeń
    zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze; 

  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych. 

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się firmy sektora MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na poziomie min. 15 %.

Ponadto wnioskodawca musi posiadać co najmniej od 1 stycznia 2019 r. siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Share on email