Kompleksowe rozliczenie projektu

Zapewniamy beneficjentom kompleksowe i profesjonalne doradztwo na etapie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub krajowych

Co oferujemy?

Profesjonalne wsparcie w realizacji projektów dotacyjnych

Rozliczenie

Przygotowanie wniosków o płatność, obsługa systemu SL2014, przeprowadzania procedur przetargowych.

Koordynacja

Kontrola realizacji harmonogramu projektu oraz procedowanie zmian, a także bieżące kontakty z instytucją rozliczającą dotację.

Monitoring

Monitoring i audyt dokumentacji projektu, przygotowanie i asysta w trakcie kontroli instytucji.

%
rozliczonych projektów
+
zadowolonych klientów
+
milionów zł dotacji
lat doświadczenia

Jeżeli realizują Państwo projekt z dofinansowaniem środków unijnych lub krajowych to jesteśmy do dyspozycji.

Posiadamy ponad 14 letnie doświadczenie w realizacji projektów dotacyjnych.

 Prawidłowe rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych wymaga doskonałej znajomości obowiązujących zasad, wytycznych i procedur. Dlatego jesteśmy przekonani, że obsługę projektu warto powierzyć profesjonalistom. Pozwala to uniknąć wielu problemów, w tym także strat finansowych wynikających z nałożonych kar i korekt.

Zakres naszej obsługi obejmuje:

  1. Rozliczanie wniosków o płatność i obsługa systemu SL2014, opracowanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej, weryfikacja kwalifikowalności wydatków.
  2. Monitorowanie realizacji, raportowanie problemów i niezgodności dokumentacji projektowej z warunkami dofinansowania, kontrola realizacji harmonogramu, bieżące konsultacje, procedowanie zmian w projekcie.
  3. Przeprowadzenie procedur przetargowych – opracowanie zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz publikacja ogłoszeń w bazie konkurencyjności, wdrożenie procedur rozeznania rynku.
  4. Monitoring i audyt – przygotowanie dokumentacji do kontroli ze strony odpowiedniej instytucji, obsługa korespondencji oraz bieżące kontakty z Instytucjami finansującymi.

Potrzebujesz pomocy?

Nie ryzykuj! Błędy w dokumentacji rozliczeniowej mogą skutkować korektami lub koniecznością zwrotu całego dofinansowania.

Zadzwoń: 602 240 481

Obszary specjalizacji

Projekty B+R

Dotacje na projekty badawczo - rozwojowe.

INNOWACJE MŚP

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach.

OZE

Dotacje na odnawialne źródła energii.

PROMOCJA MŚP

Dotacje na umiędzynarodowienie działalności firmy.

ICT

Dotacje na e-usługi, e-zdrowie, cyfryzację i informatyzację.

START UP

Finansowanie projektów we wczesnej fazie rozwoju.