Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Przedsięwzięcia startupów utworzonych w ramach Platform startowych (poddziałanie 1.1.1 Programu Polska Wschodnia). Termin naboru: 04.01.2022 – 19.05.2022.
Działanie 1.1.2 POPW – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Program skierowany do przedsiębiorstw typu startup utworzonych w ramach Platform startowych (poddziałanie 1.1.1 Programu Polska Wschodnia).

Celem konkursu jest rozwój startupów w Polsce Wschodniej poprzez sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Termin naboru: 4 stycznia – 19 maja 2022

Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

Zadzwoń: 602 240 481 

Szczegóły dofinansowania

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu,
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 112 POPW,
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, 
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej,

a także nie;

 • byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji,
 • przejęli działalności innego przedsiębiorstwa,
 • dokonali podziału zysków,
 • zostali utworzeni w wyniku połączenia.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 800 000,00 PLN
 • Maksymalna intensywność wsparcia wynosi: 85 %
Share on email