Wdrażanie innowacji przez MŚP

Działanie 1.3.1 Polska Wschodnia. Terminy naboru: od 12.07.2022 do 05.08.2022.

Dofinansowanie wdrożenia innowacji przez MŚP

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia przez MŚP innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Termin naboru: od 12.07.2022 do 05.08.2022

Więcej informacji o konkursie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz środków na wsparcie działalności?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP dofinansowanie można otrzymać na realizację inwestycji początkowej oraz działania prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów lub usług, opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i ich wdrożenia, a także wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R.

Dofinansowaniu będą podlegać m.in.:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • zakup usług doradczych.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się firmy sektora MŚP realizujące projekty  na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 000 000 zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 milionów euro.
 • Maksymalne dofinansowanie: 10 000 000 zł

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • do 70% na inwestycje w ramach Regionalnej pomocy,
 • 50%  na usługi doradcze,
 • do 85%  na wspieranie innowacyjności,
 • do 70% na pomoc de minimis.
   
Share on email