Wsparcie infrastruktury do ładowania

Projekty polegające na budowie lub przebudowie stacji ładowania pojazdów lub ogólnodostępnych stacji wodoru. Termin naboru: 07.01.2022 – 31. 03.2022.

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 1. Budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.
 2. Budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.
 3. Budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW.
 4. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru.

 

Termin naboru: 07.01.2022 – 31. 03.2022 r. 

Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

Zadzwoń: 602 240 481 

Szczegóły dofinansowania

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

 • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
 • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
 • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania;
 • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW;
 • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania;
 • budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru, przy czym poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy, spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • rolnicy indywidulani.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju i lokalizacji projektu i może zawierać się w przedziale 25-50% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Share on email