Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki dla Lubelskiego

Działania 15.1 - REACT-EU dla Lubelskiego. Dofinansowanie przedsiębiorstw w zakresie energetyki na instalacje do produkcji energii z OZE oraz głęboką termomodernizację. Terminy naboru: 28.02.2022 – 06.05.2022.

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Konkurs jest podzielony na rundy:

 • I Runda konkursu – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW.
 • II Runda konkursu – Głęboka termomodernizacja.
 • III Runda konkursu -Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW.

Terminy naboru:

 • I Runda konkursu: 28.02.2022 r. – 21.03.2022 r.
 • II Runda konkursu: 22.03.2022 r. – 20.04.2022 r.
 • III Runda konkursu  – 21.04.2022 r. – 06.05.2022 r.

Więcej informacji o konkursie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz środków na sfinansowanie instalacji do produkcji energii z OZE lub też termomodernizacji?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

 

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 finansowane będą:

 • Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”
  Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW.

  Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 • Runda II „Głęboka termomodernizacja”
  Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

  Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

  W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.

  Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

 • Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW
  Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.

  Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 • O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa lubelskiego.
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
 • Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” – 200 000 EUR.
 • Runda II „Głęboka termomodernizacja” – 1 500 000 PLN.
 • Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” – 3 000 000 PLN.
 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45%.

 

Dla projektów typu 'Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE’ z użyciem kalkulatora instalacji referencyjnej:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 70%,
 • duże przedsiębiorstwa: 60%.
Share on email