Wytrzymałe MŚP

Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego. Terminy naboru: od 26.04.2022 do 28.04.2022.
Wsparcie na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej oraz budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów mających na celu m.in. zmianę sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmianę oferty, przebranżowienie,  dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, a także dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. 

Termin naboru: od 26.04.2022 do 28.04.2022

Więcej informacji o konkursie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz wsparcia działalności?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

W ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP dofinansowanie można otrzymać na realizację na zakup sprzętu/usług, w tym m.in.:  

  • zakup wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania),
  • zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz testów dla pracowników,
  • zakup usług doradczych.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się firmy sektora MŚP, które w dniu 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność, a działalność w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku nie była zawieszona.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 PLN.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Share on email